torns:

Confecciona un menú diari saludable
seguint les indicacions.

Quantitat de torns utilitzats: