Col·loca els aliments en la piràmide, el lloc que els correspon segons la seua freqüencia de consum.

torns:
Quantitat de torns utilitzats: